Return to site

SUBSIDIEREGELING VOOR ONDERNEMERS IN TOERISME, RECREATIE EN HORECA IN LIMBURG

By Niels Bakker

Wie sjoen os Limburg is

De welkom tekst op de website van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) slaat de spijker op de kop:

Welcome to Limburg! Relax and enjoy life in the southernmost province of the Netherlands. Experience its warm hospitality, be surprised by its culture, and delight in its extraordinary natural beauty. An unforgettable experience guaranteed!

Voltrots neem ik dan ook al onze buitenlandse visite mee op avontuur door de zuidelijkste contreien van Nederland.

Met een huurfiets het heuvelland verkennen. Onze fitness testen door de Keutenberg te bedwingen. Een wandeling en biertje in het bergdorpje Vijlen. Een stukje vla / vlaai op het terras in Maastricht.

Onze visite vindt het allemaal fantastisch. Zelfs een kroketje uit de muur trekken wordt als Kapai bevonden door vrienden van heinde en ver.

Een impressie video:

Subsidieregeling stimuleren toerisme in Limburg

Limburg is één van de top-toeristische bestemmingen in Nederland, maar andere provincies zijn flink aan de weg aan het timmeren en ook de concurrentie van buitenlandse regio’s neemt toe. Om de kwaliteit van het toeristisch-recreatieve aanbod te versterken heeft Provincie Limburg een subsidieregeling in het leven geroepen om ondernemers in de horeca, recreatie en toerisme te stimuleren om concurrerend te blijven.

Fact sheet subsidie

Hieronder enkele feiten van deze subsidieregeling op een rijtje:

Doel

De tijdelijke subsidieregeling is gericht op het stimuleren van het maken van bewuste en strategische keuzes en van het opstellen van een schriftelijk ondernemings-, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan voor de onderneming.

Doelgroep

Ondernemingen uit de toeristische sector (horeca, toerisme en/of recreatie) gevestigd in Nederlands-Limburg komen in aanmerking.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500,00 per aanvraag. Subsidies kleiner dan € 500,00 worden niet verstrekt.

Subsidiabele kosten

  • De kosten voor coachings- of begeleidingstraject van de ondernemer of een medewerker voor het opstellen van een schriftelijk ondernemingsplan, investeringsplan of (onderdelen van) een marketingplan.
  • De kosten voor de inzet van studenten uit het hoger onderwijs bij het; opstellen van een schriftelijk ondernemings-, investerings- of (onderdelen van) een marketingplan voor de onderneming.
  • De kosten voor een door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen medewerker te volgen cursus/training waarin kennis en vaardigheden worden verworven waarmee de ondernemer inzicht krijgt in kansrijke ontwikkelkansen van de onderneming en/of kansrijke ontwikkelkansen kan omzetten in uitgewerkte plannen zoals een ondernemingsplan, investeringsplan en/of (onderdelen van) een marketingplan.

Business Design by Kapai voor ondernemers

Ben jij een ondernemer in de horeca, recreatie of toerisme in Limburg en heb jij de grootste visie en ideeën voor jouw onderneming? Maar kom jij door de dagelijkse drukte hier niet aan toe?

Met Business Design by Kapai brengen wij jouw ideeën snel en overzichtelijk in kaart en transformeren wij deze samen in een bedrijfsmodel en strategie. Door middel van co-creatie geven wij vorm aan jouw ondernemers-, investerings- of marketingplan. Een plan dat inspireert, motiveert en als blauwdruk dient voor de toekomst van jouw onderneming.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK